Lars Fossdal

Timelærer

Lars Fossdal (f. 1954) har gått folkehøgskole, bibelskole og befalskole. Siden 1974 har han reist som predikant, og han har også jobbet som buss- og trailersjåfør. Lars er gift med Torunn og de har seks barn. De bor for tiden på Sira.

På bibelskolen underviser Lars i fagene Profeten Jesaja, Salmenes bok og Hebreerbrevet.