Søke til høsten?

Foreløpig er det 9 som har søkt seg til skoleåret 2018/2019, henholdsvis 4 norske, 1 svenske, 3 filippinere og 1 vietnameser.

I tillegg er det noen flere man vet om, som vurderer å søke.

Bibelskolen på Fossnes har løpende opptak og er godkjent for 25 elever. Det er også mulighet for å bo på skolens internat dersom du er student og/eller arbeidende. Se mer informasjon her.

Sett av et år til å fordype deg i Bibelen – Velkommen som elev til høsten!