Søke til høsten?

Bibelskolen på Fossnes har løpende opptak og er godkjent for 25 elever. Det er også mulighet for å bo på skolens internat dersom du er student og/eller arbeidende.

Se mer informasjon her.

Sett av et år eller et semester til å fordype deg i Bibelen – Velkommen som elev!