Søke til høsten?

Foreløpig er det 10 som har tatt i mot elevplass og noen flere som har søkt seg til skoleåret 2022/2023.

Bibelskolen på Fossnes har løpende opptak og er godkjent for 25 elever. Det er også mulighet for å bo på skolens internat dersom du er student og/eller arbeidende. Se mer informasjon her.

Sett av et år til å fordype deg i Bibelen – Velkommen som elev til høsten!