Forside

previous arrow
next arrow
Slider

Siste nytt

Gud er min borg

Gud er min borg. (Salme 59,10) En sterk, uovervinnelig borg er Gud. Og i borgen er jeg. Tykke murer omgir meg. Og murene er hans

Les mer »

Skolen har både hel- og halvårs kurs

Tidligere elever

En stor takk til Gud

Det är med ett stort tack till Gud som jag kan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolen på Fossnes 2010-11. Bibelskoleåret var först och främst präglat av god och på många sätt berikande undervisning. Ett exempel på detta, något

Et møte med en hellig Gud

Da jeg kom til bibelskolen var det i forventning om å få et år med åndelig påfyll. Jeg så frem til å være sammen med venner og til å få et friår fra skole og utdanning. Utover høsten ble ikke

Bibelen

Bibelskolen på Fossnes  ligger landlig til i Stokke i Sandefjord kommune, Vestfold. Skolen eies og drives av Norsk Luthers Lekmannsmisjon (NLL), som er en misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk og roseniansk grunn.  Skolen består også av et studenthjem hvor det er mulighet for å leie rom, selv om man ikke er elev ved skolen. Bibelskolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø hvor kristne i alle aldre samles. Bibelskolen fungerer også som leirsted og samlingssted for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Månedens andakt

Den store nøden og den store nåden

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.(Åp 3:20) Vi står foran to viktige perspektiv i dette bibelordet. 1) Den store nøden Hva er det for en nød? Det er noe som man ikke ser uten videre. Nøden er at Jesus står utenfor hjertets dør. Og enda alvorligere blir det når man forstår hvem det er rettet mot. Forholdet berører forsamlingen i Laodikea. Det gjelder altså mennesker som aktivt med i kristen virksomhet.At Jesus er utenfor verdens

Les mer »

Den store nøden og den store nåden

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.(Åp 3:20) Vi står foran to viktige perspektiv i dette bibelordet. 1) Den store nøden Hva er det for en nød? Det er noe som man ikke ser uten videre. Nøden er at Jesus står utenfor hjertets dør. Og enda alvorligere blir det når man forstår hvem det er rettet mot. Forholdet berører forsamlingen i Laodikea. Det gjelder altså mennesker som aktivt med i kristen virksomhet.At Jesus er utenfor verdens

Les mer »