Fossneskoret

Det er også mulighet for å være med i kor på Fossnes. Fossneskoret dirigeres idag av Rami Seppälä.