Søknadsskjema studenthjemmet

På Fossnes er det mulighet for å leie rom som student eller arbeider. Velkommen til å søke idag: