Om skolen

Bibelskolen på Fossnes

Bibelskolen på Fossnes ble opprettet i 1992. Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL), som er en misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk og roseniansk grunn, står bak skolen. Vi ønsker å ta vare på arven fra reformasjonen og det rike vekkelsesarbeidet i Norden på 18- og 1900-tallet.

Ønsket er å være en bibelskole i ordets egentlige forstand, hvor Bibelen er den eneste egentlige læreboken.

Vi ønsker:

 • å være en bibel-skole, og legger derfor stor vekt på bibelfagene
 • å videreformidle uforandret det Bibelen selv sier
 • at Ordet må få gjøre sin gjerning i den enkelte til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv
 • å formidle tillit til Guds Ord
 • å utruste elever til tjeneste i det kristelige organisasjonsarbeidet og samfunnet
 • å vekke en nød for at evangeliet må nå videre ut

Bibelskolen på Fossnes har hatt elever i alle aldre, fra ungdommer til pensjonister. Dette har fungert utmerket! Vi har lyst til å minne om at ingen er for gammel til å gå på bibelskole. Alle generasjoner trenger Guds ord, og generasjonene trenger hverandre i Guds rike! Både unge og eldre er velkommen til halv- og helårskurs – eller til å følge undervisningen for en kortere periode. 

 • Ønsker du å få klarhet i ditt kristenliv og lære Jesus bedre å kjenne?
 • Er du ny på kristenveien og ønsker innføring i Guds ord?
 • Fikk du ikke anledning til å gå på bibelskole da du var ung?
 • Har du alltid hatt lyst, men ikke hatt tid eller råd til et bibelskolekurs
 • Vil du friske opp kunnskap du fikk på bibelskole for mange år siden?
 • Har du trang til å komme avsides en stund for å bli stille for Guds ords tale? 

Hva med å søke til Bibelskolen på Fossnes?

At elevene må få sitt hjerte rettet på Jesus og finne frelsen i Jesu person og verk, det er målet for Bibelskolen på Fossnes. 

Kurs

1-årig bibelkurs (9 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 10.juni. Det vanligste er å være heltidselev og følge all undervisning, men det er også mulig å være deltidselev og ta helårskurset over to år.

1/2-årig bibelkurs høst (4 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 20.desember. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får første halvdel av fagene som undervises gjennom hele året (Innføring i GT og NT, Troslære, Romerbrevet mv), samt hele fag som undervises på høsten (1. Johannesbrev, Sjelesorg mv).

1/2-årig bibelkurs vår (5 mnd)
Varer fra ca 4.januar til ca 10.juni. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får andre halvdel av fagene som undervises gjennom hele året, samt hele fag som undervises på våren (Joh. Åp mv.)

Bibelkurs i november, i regi av NLL
Uken før andre helg i november arrangerer skolens eierorganisasjon, Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, et bibelkurs som går fra tirsdag til søndag. Her deltar lærerne på bibelskolen sammen med eksterne talere. Den som vil bli bedre kjent med skolen, elevene og personalet ved skolen er hjertelig velkommen da.

Priser

Selve undervisningen er gratis. Skolepenger er 1000kr/mnd, og skal dekke kompendier og mindre turer i skolens regi. 

Internatoppholdet er også rimelig, se under menypunkt om internatet her. Vask av klær er inkludert. Bor man på skolen må man også regne med å ha noe kjøkkentjeneste og annen internattjeneste, noe som går på omgang blant de som bor i internatet.

Stipend og lån

I og med at skolen er godkjent av myndighetene, har elever som bor hjemmefra rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad kan sendes på nettet så snart du er tatt opp som elev ved skolen.

Beliggenhet

 • Vakre og landlige omgivelser i Stokke, Sandefjord kommune, i Vestfold
 • Kort vei til Tønsberg, Sandefjord og Torp lufthavn Sandefjord
 • Fine lokaler, og internatrom med egne bad
 • Gode muligheter for sport og friluftsliv, blant annet fotball- og volleyballbane i nærheten, et flott skianlegg i Stokke (Storås),  den kommunale kulturstien «Sti for øye» rett ved skolen, samt mange fine turstier i skogene omkring.  
 • Bibelskolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø hvor kristne i alle aldre samles

Fossneskoret

Det er også mulighet for å være med i Fossneskoret. Her får man mulighet til å synge korsang til Guds ære.