Om skolen

Utsikt over Ekely

Bibelskolen på Fossnes ble opprettet i 1992. Den eies og drives av Norsk Luthers Lekmannsmisjon (NLL), som er en misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk og roseniansk grunn. Vi ønsker å ta vare på arven fra reformasjonen og det rike vekkelsesarbeiet i Norden på 18- og 1900-tallet.

Vi ønsker:

 • å være en bibel-skole, og legger derfor stor vekt på bibelfagene
 • å videreformidle uforandret det Bibelen selv sier
 • at Ordet må få gjøre sin gjerning i den enkelte til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, og at troens liv kan fordypes og styrkes
 • å ta vare på den rike lutherske arven
 • å ta vare på arven fra vekkelsesarbeidet på 18- og 1900-tallet
 • å vekke en nød for at evangeliet må nå videre ut

Kurs

1-årig bibelkurs (9 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 10.juni. Det vanligste er å være heltidselev og følge all undervisning, men det er også mulig å være deltidselev og ta helårskurset over to år.

1/2-årig bibelkurs høst (4 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 20.desember. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får første halvdel av fagene som undervises gjennom hele året (Innføring i GT og NT, Troslære, Romerbrevet mv), samt hele fag som undervises på høsten (1. Johannesbrev, Sjelesorg mv).

1/2-årig bibelkurs vår (5 mnd)
Varer fra ca 4.januar til ca 10.juni. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får andre halvdel av fagene som undervises gjennom hele året, samt hele fag som undervises på våren (Joh. Åp mv.)

Bibelkurs i november, i regi av NLL
Uken før andre helg i november arrangerer skolens eierorganisasjon, Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, et bibelkurs som går fra tirsdag til søndag. Her deltar lærerne på bibelskolen sammen med eksterne talere. Den som vil bli bedre kjent med skolen, elevene og personalet ved skolen er hjertelig velkommen da.


Priser

Selve undervisningen er gratis. Styret for Bibelskolen på Fossnes har vedtatt en maksgrense for bøker og kompendier til 2000 kr pr år, og turer i skolens regi maks oppad til 4000 kr pr år.

Internatoppholdet er også rimelig, se under menypunkt om internatet her. Bor man på skolen må man også regne med å ha noe kjøkkentjeneste og annen internattjeneste, noe som går på omgang blant de som bor i internatet.


Stipend og lån

I og med at skolen er godkjent av myndighetene, har elever som bor hjemmefra rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad kan sendes på nettet så snart du er tatt opp som elev ved skolen.


Beliggenhet

 • Vakre og landlige omgivelser i Stokke, Sandefjord kommune, i Vestfold
 • Kort vei til Tønsberg, Sandefjord og Torp lufthavn Sandefjord
 • Fine lokaler, og internatrom med egne bad
 • Gode muligheter for sport og friluftsliv
 • Bibelskolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø hvor kristne i alle aldre samles