Bibelskolestyret

Daniel Teigen

Lars Fossdal

Eivind Gjerde

Jostein Brennsæter

Ivar Fiske (varamedlem)