Personvernerklæring

Hvordan vi behandler personopplysninger på Bibelskolen på Fossnes

Når du bruker en tjeneste hos Bibelskolen på Fossnes (BpF), lagrer vi bare de personopplysningene som er nødvendige for å kunne tilby deg denne tjenesten. Vi bruker ikke opplysningene du gir oss til andre formål uten at du aktivt har gitt oss ditt samtykke til det.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til andre, og vi sletter opplysninger vi ikke har bruk for lenger.

Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger – hvordan vi samler dem inn, dine rettigheter og hvilke opplysninger vi sitter på.

Innsyn

Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket. Dette er noen av de viktigste rettighetene og pliktene:

Innsyn er en rettighet
Retten til innsyn og virksomhetens plikt til å gi informasjon er lik for både privat og offentlig sektor (Personopplysningsloven kapittel 3). 

Generell innsynsrett
Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet bruker personopplysninger, enten man er registrert eller ikke. Dette inkluderer hva som er begrunnelsen for å bruke opplysningene, hvilke typer opplysninger som brukes, hvor de er hentet fra, om informasjonen blir utlevert og eventuelle mottakere. I tillegg skal det informeres om hvem som er ansvarlig for bruken av opplysningene. (Personopplysningsloven § 18)

Ønsker du innsyn i hvordan Bibelskolen på Fossnes behandler dine personopplysninger kan du laste ned, printe og fylle ut følgende skjema