Gaver

Har du ønske om å gi en gave til skoledriften og den øvrige virksomheten på Fossnes, kan det betales inn på følgende kontonummer:

3000 22 26193 (Mrk. «gave Bibelskolen»)
(Svensk kontonummer: 178 84 80-0)
(Dansk kontonummer: 106 39 360)

Hjertelig takk!

Vi er takknemlige for alle gaver, store og små!