Gaver

Har du ønske om å gi en gave til skoledriften og den øvrige virksomheten på Fossnes, kan det betales inn på følgende kontonummer:

3000 22 26193 (Mrk. «gave Bibelskolen»)
(Svensk kontonummer: 694 381 912-5)

Hjertelig takk!

Vi er takknemlige for alle gaver, store og små!