Forside

previous arrow
next arrow
Slider

Siste nytt

Gud er min borg

Gud er min borg. (Salme 59,10) En sterk, uovervinnelig borg er Gud. Og i borgen er jeg. Tykke murer omgir meg. Og murene er hans

Les mer »

Skolen har både hel- og halvårs kurs

Tidligere elever

Jesus Kristus er i går og i dag den samme…

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid (Heb 13,8). Året på Bibelskolen ble til stor velsignelse for meg, og jeg er takknemlig til Herren som ga meg nåde til å få et slikt

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte!

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighedens vei! (Sal. 139,23-24) At tage på Bibelskole i min alder 62 år, er noget

Bibelen

Bibelskolen på Fossnes  ligger landlig til i Stokke i Sandefjord kommune, Vestfold. Skolen eies og drives av Norsk Luthers Lekmannsmisjon (NLL), som er en misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk og roseniansk grunn.  Skolen består også av et studenthjem hvor det er mulighet for å leie rom, selv om man ikke er elev ved skolen. Bibelskolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø hvor kristne i alle aldre samles. Bibelskolen fungerer også som leirsted og samlingssted for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Månedens andakt

Den store nøden og den store nåden

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.(Åp 3:20) Vi står foran to viktige perspektiv i dette bibelordet. 1) Den store nøden Hva er det for en nød? Det er noe som man ikke ser uten videre. Nøden er at Jesus står utenfor hjertets dør. Og enda alvorligere blir det når man forstår hvem det er rettet mot. Forholdet berører forsamlingen i Laodikea. Det gjelder altså mennesker som aktivt med i kristen virksomhet.At Jesus er utenfor verdens

Les mer »

Den store nøden og den store nåden

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.(Åp 3:20) Vi står foran to viktige perspektiv i dette bibelordet. 1) Den store nøden Hva er det for en nød? Det er noe som man ikke ser uten videre. Nøden er at Jesus står utenfor hjertets dør. Og enda alvorligere blir det når man forstår hvem det er rettet mot. Forholdet berører forsamlingen i Laodikea. Det gjelder altså mennesker som aktivt med i kristen virksomhet.At Jesus er utenfor verdens

Les mer »