Kontaktinformasjon

Administrasjon

Bibelskolen på Fossnes
Valberggrenda 13 B
3160 Stokke

E-post: bibelskolen@nll.no

Tlf.: 33 33 89 00

Rektor

Per Bergene Holm
E-post: pbholm@online.no