Informasjon

Bibelskolen på Fossnes

Bibelskolen på Fossnes ble opprettet i 1992. Den eies og drives av Norsk Luthers Lekmannsmisjon (NLL), som er en misjonsorganisasjon på evangelisk luthersk og roseniansk grunn. Vi ønsker å ta vare på arven fra reformasjonen og det rike vekkelsesarbeiet i Norden på 18- og 1900-tallet.

Vi ønsker:

  • å være en bibel-skole, og legger derfor stor vekt på bibelfagene
  • å videreformidle uforandret det Bibelen selv sier
  • at Ordet må få gjøre sin gjerning i den enkelte til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, og at troens liv kan fordypes og styrkes
  • å ta vare på den rike lutherske arven
  • å ta vare på arven fra vekkelsesarbeidet på 18- og 1900-tallet
  • å vekke en nød for at evangeliet må nå videre ut

 Vi ønsker å være en bibelskole i egentlig forstand, og legger derfor stor vekt på bibelfagene. Det er om å gjøre at Bibelen selv kan få tale, at ikke vi som lærere blir Skriftens herrer som skal bruke Bibelen for å fremme en sak eller et syn, men er Skriftens tjenere som med troskap gir videre det vi selv har fått!

Vår sak er å være tro og så ut Ordet, og så være i bønn om at Ordet må gjøre sin gjerning. Det er vårt ønske at Guds ord må få lyde klart og rent til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, – og at vi får eie Herrens velsignelse over undervisningen og livet ved skolen på alle måter! Selv om alt det praktiske fungerer, hjelper det ingenting hvis ikke Herren er med og gjør sin gjerning! Derfor er det om å gjøre at vi som underviser på skolen kan få leve i det fortrolige samfunn med Jesus!

Per Bergene Holm, rektor