Referat fra nyttårsleiren 2017/2018

29. desember til 1. januar var det nyttårsleir på Fossnes. Både barn, unge, voksne og eldre var samlet en langhelg om Ordet. Så fikk vi nok en gang erfare, som det står på nr. 561 i Sangboken:

«Hvor deilig det er å møte, når ene man vandrer frem,
En broder- og søsterskare, på vei til det himmelske hjem.»

Steinar Malmin, Jon Peder Samdal og Per Bergene Holm var med oss som talere i år.

Steinar Malmin talte blant annet om Emmausvandrerne og om Jesu oppstandelse. Vi fikk høre at vår synd er som en stein som stenger for å gå til Gud. Det er ikke du som skal rulle bort steinen – den er allerede tatt bort. Gud vil vi skal få se det samme som kvinnene ved graven så – at steinen allerede er rullet bort. Ved sin død og oppstandelse har Jesus vunnet seier for oss!

Per Bergene Holm hadde seminar med temaet «Det kristne livet». Her fikk vi blant annet høre om Nikodemus, og om syndere og tollere som holdt seg nær Jesus. Slik får også vi komme til Jesus, for «det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt».

Jon Peder Samdal talte blant annet over Rom 6:6:

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.

Vi vet ikke hva året vil bringe eller hva livet har i vente, men Gud forandres aldri – hans løfter står fast. Han kommer snart, fikk vi høre på nyttårsaften. Så bli spørsmålet til hver og en av oss: Hvor står du? Er du blant dem som tror til sjelens frelse?

Mellom møtene var det tid til å leke, spille spill og samtaler. På nyttårsaften var en del ute og så på rakettene, mens mange var inne og markerte overgangen til det nye året. En av kveldene var det også en ungdomssamling, med anledning til å stille spørsmål og gi frie vitnesbyrd.

Vi takker talere, ledere og deltagere som har deltatt. Vi takker også Gud som lar oss samles på denne måten, og vi ber om at han må velsigne det som ble gitt oss. Så får vi legge det nye året og fremtiden vår i Jesu hender; han som er sjelens tilsynsmann og hyrde.

Det er lagt ut videoopptak av talene her: http://nll.no/video-opptak.

Skrevet av Elise Fjell og Tina Fossdal
Bildet er fotografert av Jan Eirik Berre