2015

Har du dine synders forlatelse?

De bar en lam man til Jesus. Jesus hadde et herlig budskap til den syke på båren: «Vær frimodig, Sønn! Dine synder er deg forlatt.» (Matt 9:1-8). Bedre budskap kan ikke noe menneske få, for når syndene er forlatt så er det jo ingenting, absolutt ingenting å frykte for. Når syndene er forlatt så er […]

Har du dine synders forlatelse? Read More »

Men ikke har kjærlighet

Om jeg ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men

Men ikke har kjærlighet Read More »

Evnen til å bedømme åndene

Flere steder i Bibelen gis det undervisning og veiledning angående de mange forskjellige tjenester i den kristne virksomhet, bl.a. 1Kor 12, Rom 12 og Ef 4. Jeg vil i denne andakt gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i meget høy grad er nødvendig i disse tider.  Den

Evnen til å bedømme åndene Read More »

Fang de små revene

Slik starter en artikkel av den svenske misjonslederen Axel B. Svensson. Han spør hvorfor det åndelige livet er i ferd med å dø i kristenheten, ikke bare i de store og liberale kirkene, men også i de bekjennelsestro og konservative flokkene. Mange ser og klager over nøden og tror de kan gjøre bot gjennom ytre

Fang de små revene Read More »

I ildovnen

Beretningen om Daniels tre venner i ildovnen har mye å gi til lærdom og trøst for Guds folk. Nebukadnesar ble forferdet da han for sine egne øyne så at de menn han hadde kastet i ildovnen gikk levende omkring der inne uten noen skade. Ikke bare det, en fjerde gikk der sammen med dem, en

I ildovnen Read More »

Du er fri!

«Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd…» (bibelillustrasjon: Jim Padgett) …Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være!

Du er fri! Read More »

Jeg tror på Gud Fader

Slik bekjenner vi i vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Men hvem er denne vår Far? Eller vi skal nå spørre: Hvordan er Faderen? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Hans hjertelag, hans innstilling til menneskene som han har skapt? Det er bare i Guds Ord

Jeg tror på Gud Fader Read More »

Brødhuset

«I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land.» (Rut 1:1). Frafallet var stort i Israel etter at Josva døde. Israel glemte sin

Brødhuset Read More »

Som død for hans føtter

Vi skal alle møte Gud. Det er egentlig en merkelig tanke. Det er mennesker som sier at de ikke frykter møtet med Gud. Det henger mye sammen med at de ikke kjenner Gud som den han er, men kjenner ham bare ut fra deres egen menneskelige tankegang. Apostelen Johannes var kjent av Jesus, og selv

Som død for hans føtter Read More »

Se, nå er frelsens dag!

”Den som har ører, han høre!» … Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte… (Matt 11:15ff) ”Denne slekt” er dem Jesus stadig møte

Se, nå er frelsens dag! Read More »