2015

Sjølvbedrag

I Bibelen les me om nokre som var med i forsamlinga i byen Sardes. Ein dag får dei brev frå ein eldre forkynnar som hadde ein bodskap frå Herren til dei. Bodskapen var kort, men klar: Eg veit om gjerningane dine, at du har namn av å leva, men du er død. Vakna opp … …

Sjølvbedrag Les mer »

Noe om gift og ugift stand

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» Jesus levde sitt liv i oppofrende kjærlighet. Han søkte ikke sitt men vårt. Han tok imot hån men gav ikke igjen. Han viste kjærlighet selv om mottakeren ikke fortjente det. …

Noe om gift og ugift stand Les mer »

Forfølgeren som ble apostel

Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn! (Apg 22:16). Det er i en særdeles presset situasjon, apostelen gjenforteller denne delen av sin omvendelseshistorie. Hans tilbakekomst til Jerusalem etter flere år borte på misjonsreiser, hadde skapt et veldig oppstyr. Feilaktig …

Forfølgeren som ble apostel Les mer »

Vær glade i håpet

I Rom 12:12 oppmuntres Guds barn til å være glade i håpet. Den oppmuntringen bør alle som tror på Jesus virkelig legge på hjertet. Mye i vår tid kan rent ta motet av en kristen. Ondskapen i verden gjør oss lett mismodige. Bekymringen for barna og de unge som vokser opp i dag, kjennes tung. …

Vær glade i håpet Les mer »