Erik Trans

Gud har en fastsatt dag

Det er apostelen Paulus som sa dette på Areapagos: Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. (Apg 17:31). Og dagen kommer. Også […]

Gud har en fastsatt dag Read More »

Se, nå er frelsens dag!

”Den som har ører, han høre!» … Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: Vi spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte… (Matt 11:15ff) ”Denne slekt” er dem Jesus stadig møte

Se, nå er frelsens dag! Read More »