2016

Den skjulte skatten

”Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.” Matt. 13,44 Desember, det er advent og jul. Advent har vært fulle kirker, glede, som Jesu inntog i Jerusalem. Men […]

Den skjulte skatten Read More »

Bærer alt ved sin krafts ord

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye (Heb 1:3) Det går langt over min fatteevne, også dette Bibelordet. At Jesus Kristus bærer alle

Bærer alt ved sin krafts ord Read More »

Syndens makt

Så dypper vi… tærne! Og så opp igjen! Så dypper vi… føttene! Barna springer, ledet av svømmeskolelærerens heia-rop, opp og ned i det kalde vannet. Først dypper de tærne, så føttene, så opp til knærne, så navlen, skuldrene og til sist har de dyppet hele seg. Helt og holdent. Jeg la merke til lærerens dyktige

Syndens makt Read More »

Det kommer en dommedag

Døperen Johannes sier i Matt.3,10:  Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. Guds ord taler klart om at alle mennesker skal en dag stå til regnskap for Gud med sitt liv. Gud skal da gi enhver igjen etter som hans

Det kommer en dommedag Read More »

Salig er de som hungrer

Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. (Matt 5:6). Når er det vi er sultne og tørste? Det er når kroppen vår har gått lenge uten å få den næring som  mat og drikke gir. Har vi gått sultne lenge nok går det ut over konsentrasjonen og etter hvert

Salig er de som hungrer Read More »

Tenk om Bibelen har rett?

Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve. Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden (1Mos 1:1). Og Gud skapte mennesket

Tenk om Bibelen har rett? Read More »

Til en røverhule

Da jeg var gutt leket vi ofte i en skog som lå i nærheten av vårt hjem. Her lagde vi huler. Vi gravde oss ned i et større hul, en kule kaldte vi det. Den ble holdt hemmelig og skulle helst ikke oppdages av andre enn bare de mest betrodde. Et litt ”lyssky” foretagende. På

Til en røverhule Read More »

Gud har en fastsatt dag

Det er apostelen Paulus som sa dette på Areapagos: Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. (Apg 17:31). Og dagen kommer. Også

Gud har en fastsatt dag Read More »

Salmenes pasjonssalme

Mange av salmene er skrevet av kong David, så også den 22. salmen. David levde på 1000-tallet før Kristus. Vi får takke Gud for Salmenes bok, noe av Bibelens hjerte, som vi i hjem og forsamling behøver lese, be og grunne over. David så i Guds Ånds lys den korsfestede Kristus, ja det var Herren

Salmenes pasjonssalme Read More »