Thormod Fjell

Den daglige omvendelsen

Har du hørt dette uttrykket: «den daglige omvendelse»? Jeg har blitt mer glad i dette uttrykket i senere tid. Jeg kan si at når jeg tidligere har hørt dette uttrykket, så har jeg nok tenkt at det ligger et snev av tungsindighet og strev i dette med å daglig skulle omvende seg. Kanskje lovstrev og

Den daglige omvendelsen Read More »

Er du en misjonær?

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og

Er du en misjonær? Read More »

Jeg har overvunnet verden

Johannes 16:33 «Jeg har overvunnet verden.» Dette er klare og sterke ord fra vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han taler om sitt verk og sin gjerning. Men leser du hele dette verset så ser du at han mener at hans gjerning og seier skal komme oss til hjelp og nytte! Det er ikke en

Jeg har overvunnet verden Read More »

Salig er de som hungrer

Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. (Matt 5:6). Når er det vi er sultne og tørste? Det er når kroppen vår har gått lenge uten å få den næring som  mat og drikke gir. Har vi gått sultne lenge nok går det ut over konsentrasjonen og etter hvert

Salig er de som hungrer Read More »

Jeg tror på Gud Fader

Slik bekjenner vi i vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Men hvem er denne vår Far? Eller vi skal nå spørre: Hvordan er Faderen? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Hans hjertelag, hans innstilling til menneskene som han har skapt? Det er bare i Guds Ord

Jeg tror på Gud Fader Read More »