Immanuel Fuglsang

Evnen til å bedømme åndene

Flere steder i Bibelen gis det undervisning og veiledning angående de mange forskjellige tjenester i den kristne virksomhet, bl.a. 1Kor 12, Rom 12 og Ef 4. Jeg vil i denne andakt gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i meget høy grad er nødvendig i disse tider.  Den …

Evnen til å bedømme åndene Les mer »