Asger Jensen

Frykt og Gudsfrykt

Mange mennesker frykter. Tar vi dagens hendelser i betraktning er det ikke så rart. Så mye skjer omkring oss, og vi blir både redde og engstelige. Hva er det neste som skal skje, eller rammer det meg eller min familie? For tiden er koronaviruset et samtaleemne for de fleste mennesker, og regjeringen vår har anbefalt […]

Frykt og Gudsfrykt Read More »

Kom til lyset

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. (Joh 3:20) Lyset har en enorm makt. Og det avslører. Det himmelske lys som kommer fra Gud, er en enda større og avslørende makt enn det lys som vi normalt kjenner til. Og

Kom til lyset Read More »

Søvn

Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. (Matt. 25,5) Vi trenger alle søvn. Får vi ikke nok søvn kan det gå alvorlig galt i vår hverdag. Annerledes stiller det imidlertid seg med vårt åndelige liv. I det behøver vi også hvile, men det verste som kan skje, er å

Søvn Read More »

Til en røverhule

Da jeg var gutt leket vi ofte i en skog som lå i nærheten av vårt hjem. Her lagde vi huler. Vi gravde oss ned i et større hul, en kule kaldte vi det. Den ble holdt hemmelig og skulle helst ikke oppdages av andre enn bare de mest betrodde. Et litt ”lyssky” foretagende. På

Til en røverhule Read More »

Som død for hans føtter

Vi skal alle møte Gud. Det er egentlig en merkelig tanke. Det er mennesker som sier at de ikke frykter møtet med Gud. Det henger mye sammen med at de ikke kjenner Gud som den han er, men kjenner ham bare ut fra deres egen menneskelige tankegang. Apostelen Johannes var kjent av Jesus, og selv

Som død for hans føtter Read More »