Lærer

Lars Fredrik Ellingsen

Lærer Lars Fredrik Ellingsen (f. 1977) er utdannet lærer. Han er gift med Solveig og de har 4 barn sammen. De bor straks utenfor Kodal.  Siden høsten 2018 underviser han her på bibelskolen i fagene Romerbrevet og Kirkehistorie.

Per Bergene Holm

Rektor og timelærer Per Bergene Holm (f. 1964) er utdannet cand. teol. fra Menighetsfakultetet (1988). I tillegg har han hebraisk mellomfag, norsk grunnfag, historie grunnfag og pedagogisk seminar. I perioden 1988-1990 jobbet han som feltprest, og fra 1990-1992 var han ansatt som lektor ved Kvitsund Gymnas. Deretter ble han rektor ved Bibelskolen på Fossnes, da den …

Per Bergene Holm Les mer »

Lars Fossdal

Timelærer Lars Fossdal (f. 1954) har gått folkehøgskole, bibelskole og befalskole. Siden 1974 har han reist som predikant, og han har også jobbet som buss- og trailersjåfør. Lars er gift med Torunn og de har seks barn. De bor for tiden på Sira. På bibelskolen underviser Lars i fagene Profeten Jesaja, Salmenes bok og Hebreerbrevet.

Sigbjørn Agnalt

Timelærer Sigbjørn Agnalt (f. 1955) er er gift med Irene og de har fem barn sammen. De eier et gårdsbruk i Skiptvet i Østfold hvor de driver med kjøttproduksjon med ammeku. Han var i noen år ansatt som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband, var så heltidsbonde i en del år, før han begynte som møllearbeider. I januar 2005 begynte Sigbjørn …

Sigbjørn Agnalt Les mer »

Martin Fjære

Timelærer og vaktmester Martin Fjære (f. 1977) er utdannet elektriker og jobber for Moelven elektro. Han jobber som vaktmester og timelærer på bibelskolen og reiser som forkynner for NLL. Martin er gift med Liv Jorunn og de har seks barn. På bibelskolen underviser han i fagene 1. Johannesbrev, Småprofetene og har også noe av innføringen til NT.