Martin Fjære

Timelærer og vaktmester

Martin Fjære (f. 1977) er utdannet elektriker og jobber for Moelven elektro. Han jobber som vaktmester og timelærer på bibelskolen og reiser som forkynner for NLL. Martin er gift med Liv Jorunn og de har seks barn.

På bibelskolen underviser han i fagene 1. Johannesbrev, Småprofetene og har ansvar for bibelgruppa.