Henric Staxäng

Guds Ånd og verdens ånd

Guds ånd «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» (1Kor 3:16). Den hellige ånd skaper troen på Jesus i ditt hjerte, gjennom Guds ord. Du står ikke imot når Den hellige ånd avslører ditt syndige hjerte og liv. Guds ånd drar så ditt hjerte til Jesus, Guds

Guds Ånd og verdens ånd Read More »

Bønn i Jesu navn

Jesus sier: “Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.” Joh 16:24 Bønn er ikke en prestasjon, men Gud har i sitt Ord befalt sine barn å be og han har gitt oss løfter om bønnhørelse. I Jesu avskjedstale, rett før sin lidelse og død, sa Jesus til disiplene sine: “Hittil har dere

Bønn i Jesu navn Read More »

Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. (Åp 2:4)

Jesu første sendebrev i Åpenbaringsboken gikk til forsamlingslederen og forsamlingen i Efesus. Det var apostelen Paulus som på 50-tallet hadde grunnlagt den første kristne forsamlingen i Efesus, og senere hadde både Timoteus og Johannes vært forsamlingsledere der. Men nå på 90-tallet var tilstanden alvorlig, både med forsamlingslederen og forsamlingen: Kjærligheten til Jesus, selve livet manglet.

Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. (Åp 2:4) Read More »

Ærlig for Gud

Juda-folket på profeten Jesajas tid trodde om seg selv at de stod Gud nær, men deres tilbedelse hadde mer og mer blitt et tomt ritual. De misbrukte den store nåden å få tilhøre Guds eiendomsfolk. De trøstet seg med at de jo hadde Abraham til far, samtidig som at mange av dem var uærlige og

Ærlig for Gud Read More »

Men ett er nødvendig

Men ett er nødvendig.” – Luk 10:42 – Disse ord sa Jesus til Marta som svar på hennes bekymringer for de mange ting. Maria satt ved Jesu føtter og grunnet på hans ord. Jesus mente at Maria hadde valgt den gode del. Jesus sa til Marta: «Men ett er nødvendig.» (På svensk: Allenast ett är

Men ett er nødvendig Read More »

Salmenes pasjonssalme

Mange av salmene er skrevet av kong David, så også den 22. salmen. David levde på 1000-tallet før Kristus. Vi får takke Gud for Salmenes bok, noe av Bibelens hjerte, som vi i hjem og forsamling behøver lese, be og grunne over. David så i Guds Ånds lys den korsfestede Kristus, ja det var Herren

Salmenes pasjonssalme Read More »

Noe om gift og ugift stand

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» Jesus levde sitt liv i oppofrende kjærlighet. Han søkte ikke sitt men vårt. Han tok imot hån men gav ikke igjen. Han viste kjærlighet selv om mottakeren ikke fortjente det.

Noe om gift og ugift stand Read More »