Ærlig for Gud

Juda-folket på profeten Jesajas tid trodde om seg selv at de stod Gud nær, men deres tilbedelse hadde mer og mer blitt et tomt ritual. De misbrukte den store nåden å få tilhøre Guds eiendomsfolk. De trøstet seg med at de jo hadde Abraham til far, samtidig som at mange av dem var uærlige og skjulte sine synder for Gud. De sa

«Herren ser det ikke, Jakobs Gud gir ikke akt.» (Sal 94:7).

Kong David, som var mannen etter Guds hjerte, sa dette til sin sønn Salomo, kort tid før han døde:

«Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd.» (1Krøn 28,9)

En fare i vår tid er å misbruke den store nåden å være døpt. Man begynner å skjule sine synder innenfor Gud og trøster seg med: «Jeg er jo døpt og er med i en kristen sammenheng.» Men Herren ser våre råd og våre tanker. Ja, hva er hensikten med det vi sier og gjør? Ingenting unngår Gud.

Et menneske etter Guds hjerte skjuler ikke sin synd, men er ærlig for Gud i sin syndsbekjennelse og bønn. Du nevner i syndsbekjennelsen synden ved navn, og ber om hjelp til å kunne avlegge synden. For deg som har åpen kontakt med Herren i himmelen gjelder løftesordet:

«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1Joh 1:7)

Men det menneske som med viten og vilje holder fast på en bestemt synd, er ikke ærlig for Gud, og mister forlatelsen. Synden er ikke så alvorlig, men hjertet er ikke rett for Gud. Det kan være en syndig lyst eller forelskelse i penger. Eller kanskje du ikke er ærlig med dine ord, for din hensikt er å skjule noe som er urett– noe som du ikke vil skal få komme fram i lyset. Men Gud hører dine usanne ord og ser dine uhederlige planer.

«Ve dem som vil skjule i det dype for Herren det de har fore, de som gjør sine gjerninger i mørke, og som sier: Hvem ser oss, og hvem kjenner oss?» (Jes 29:15)

Ordet sier også:

«Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.» (Heb 4:13)

Du kan ikke fortsette bevisst med å være uærlig mot din egen samvittighet og mot dine medmennesker, og samtidig ha et åpent og fortrolig forhold til din Frelser. Det gjelder ditt evige vel eller evige ve. Vær ikke lik de uærlige mennesker på profeten Jesajas tid, som hadde sin trygghet i hverandres råd, men som ikke hadde Gud med seg. Se Jesaja 30:1:

«Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd.»

Apostelen Paulus skriver:

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.» (Gal 6:7)

Synden er en maktfaktor i våre liv. Det er helt avgjørende at vi vandrer i Guds Ords lys, og at vi ikke bevisst skjuler noe for Gud. Lever du under evangeliets kraftfelt og tror at Jesu Guds Sønns blod renser deg fra all synd, dag etter dag, da preges du av Jesus og blir til velsignelse for dine medmennesker. Evangeliet om Jesu Guds Sønns blod er da den største maktfaktoren i ditt liv og gir deg Kristi ydmyke og ærlige sinnelag, både imot Gud og din neste.

Skrevet av Henric Staxäng