Et uforglemmelig år på mange måter

Året på Fossnes var uforglemmelig. Ikke bare har vi blitt ført inn i Ordet, men vi har også hatt et fantastisk klassemiljø.

I ettertid ser vi på det som at Gud har ført våre veier sammen – et så musikalsk år som vi har hatt tror vi aldri det har vært før på Fossnes. Fiolin, bratsj, panfløyte, piano… I tillegg har det kommet tilreisende fra Kvelde som har vært med på å gjøre ”orkesteret” komplett. Vi sitter igjen med en ubeskrivelig takknemlighet til Gud.

Personlig har det gamle testamente åpnet seg for meg i løpet av året.  Det har vært en rik velsignelse å få se Jesus gjennom profetier, historier og forbilledlige handlinger.

Jeg sitter igjen med en bønn i hjertet – at jeg aldri må gå bort i fra Jesus, at han må kjennes ved meg, for uten ham går jeg evig fortapt.

Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv… (5. Mos. 30,20)

Framtiden ligger foran oss, om Gud vil. Også her finner vi løfter i Bibelen om at vi skal få lov til å legge den i Guds hender: ”Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.” (Jes. 45,11)

Så er det også min bønn at vi skal møtes igjen i Himmelen, både vi som har gått sammen på Fossnes, og vi som er troende brødre og søstre i den enkelte forsamling. Men som apostelen Paulus minner oss om i Apg. 27,34:

Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse.

Ett er nødvendig – derfor må vi fortsette å ta til oss av Ordet så vi kan nå frelst hjem til Himmelen.

”Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.” Åp 3:11

Marie Louise Bergene Holm
(elev 2011/2012)