Men ett er nødvendig

Men ett er nødvendig.” – Luk 10:42 –

Disse ord sa Jesus til Marta som svar på hennes bekymringer for de mange ting. Maria satt ved Jesu føtter og grunnet på hans ord. Jesus mente at Maria hadde valgt den gode del. Jesus sa til Marta: «Men ett er nødvendig.» (På svensk: Allenast ett är nödvändigt). I sin bergpreken sa Jesus:

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! (Matt 6:33)

Jesu ord til Marta og Jesu ord i bergprekenen viser at Jesus er mer interessert i oss, enn av vårt arbeid. Huslig arbeid og annet arbeid – også arbeid for Guds rike – er nødvendig, men din egen omgang med Jesus er enda mer nødvendig. «Men ett er nødvendig.» Maria satt ydmykt ved Jesu føtter og grunnet på hans ord. Hennes tro ble fornyet og hennes indre menneske ble styrket.

Hans Erik Nissen skriver i sin siste andaktsbok, den nylig publiserte «Livets seierskrans» inneholdende 111 korte andakter, følgende:

… Faderen og Sønnen er også like i vrede. De fortapte ber om å bli bevart for både Guds og Lammets vrede. Men det finnes ingen beskyttelse for dem som ikke er gjort rene i Jesu blod. Du skal møte Gud og Jesus for domstolen en gang. I dag kaller både Gud og Jesus deg til et møte ved nådestolen. Det er der, som den store Hjelperen, den Hellige Ånd legger den fullbrakte forsoningen inn i ditt hjerte. (oversatt fra svensk, red.)

Salig er det menneske som har funnet plassen ved Jesu føtter, ved Jesu kors, ved nådestolen. Det kostet Jesus ikke bare svette og tårer å kjøpe oss fri fra vår skyld. Det kostet Jesus hans eget blod. Salig er den som har funnet hvile og vern i evangeliet om Jesu blod og sår.

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom (Jes 53:5).

Jesus er vår Forsoner, den eneste som vi kan bli frelst ved. Jesus er det levende brød, og det er bare gjennom ham vi kan bli fornyet og bevart.

Forsømmer vi stillheten ved Jesu føtter, da opphører snart sorgen over vår egen synd og gleden over syndenes forlatelse. Nissen skriver også: «Vi står mitt i en veldig kamp i åndeverdenen, for Satan krever å få oss i sin makt.» Ja, Satan vil at noe annet skal bli det mest nødvendige for oss i vårt daglige liv. Blir noe annet enn Jesus og hans nåde mer nødvendig for vårt hjerte, mister vi snart fokuset på Jesus. Lett kommer vi da inn i et fredelig forhold til synden. Evighetsalvoret kommer i bakgrunnen. Rett som det er begynner usle verdslige fornøyelser å bli smakelig føde for sjelen. Veien er smal.

Igjen: vårt indre liv behøver daglig å bli styrket av Jesus, som er livets brød, det eneste nødvendige. Enda et ord av Nissen:

Møt din Frelsers blikk! Gjennom det ser du inn i hans hjerte. Der inne i hans hjerte er det plass for en synder som deg. Gå så inn, der du er ensom. Gråt angerens tårer og bekjenn din synd. Da sender Jesus deg en særskilt hilsen og forsikrer deg om at han er oppstått til rettferdighet for deg. (oversatt fra svensk, red.)

Avslutter med en strofe fra en velkjent salme som ble skrevet på 1300-talet: ”Pris vare dig, o Jesu Krist! Du är vårt enda hopp förvisst, vi för din fot nedfalla.»

Skrevet av Henric Staxäng