Menneskesønnen skal sende ut sine engler

Jesus sender ut og bruker sine engler, i mange forskjellige situasjoner og vidt forskjellige oppgaver. Ikke alle kan si at de har sett Jesu engler i aksjon, men vi kan likevel holde fast på Den Hellige Ånds beskrivelse av deres tjeneste i Heb 1:14:

Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?

Dette er en trygghet for, Jesu venner, i hverdagslivet. Men likeså trygt som dette er for Guds barn, likeså skremmende er det for de som står Gud imot som hans fiender. Det fikk Farao i Egypt erfare:

Han sendte mot dem sin brennende vrede – harme, forbitrelse og trengsel, en skare av engler som brakte ulykke. (Sal 78:49)

Ja, til sist, gikk dødsengelen fra hus til hus og slo i hjel den førstefødte i alle de hjem hvor påskelammets blod ikke var strøket på dørkarmene. Herrens engler handler ikke etter eget forgodtbefinnende, de handler når Gud befaler.

Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! (Sal 103:20)

Derfor kan en kristen som klynger seg til Guds ord, midt i nød og vanskelige situasjoner, takke Gud for at han sender engler. Engler som er veldige i makt. Engler som fullbyrder hans ord. Engler som lyder hans ords røst – Jesu røst. Derfor: Hør hans røst og klyng deg til det i alle situasjoner, det skal skje!

I Matteus evangeliet kapittel 13, nevner Jesus to ganger, at han vil bruke sine engler også ved «enden av denne tidsalder». Da vil menneskene gjøre erfaring med Guds tjenende engler.

«Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!»  (Matt 13:41-43) 

« Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Har dere forstått alt dette? De sier til ham: Ja!» (Matt 13:49-51) 

Englene skal forestå utskillelsen av de som Jesus betegner som onde og de han kaller rettferdige. Vet du hvilken kategori du er i? Det vil si, hvilken kategori Jesus sier du er i!

Tolleren i tempelet, som Jesus forteller om, hadde nok vanskelig for å tro at han var blant de rettferdige. Og Fariseeren i samme beretning takket Gud for hans hjelp til et Gudfryktig liv. Han mente seg å være blant de rettferdige.

Men englene kommer ikke til å spørre om hva vi mener om den saken, de kommer til skille etter Jesu ord, de som Jesus betegner som onde og de han betegner som rettferdige. De kommer til å skille ut de som Jesus sier: «volder anstøt» og de som etter Jesu bedømmelse «lever i lovløshet». Englene kommer heller ikke til å spørre om hva menighetsflertallet mente om livets utganger, men etter Jesu dom føre den ene gruppen av mennesker til; «ildovnen. Der skal de gråter og skjærer tenner». Og den andre gruppen skal få «skinne som solen i sin Fars rike»

Ja, «Menneskesønnen skal sende ut sine engler…»

Skrevet av Martin Fjære