Per Bergene Holm

Rektor og timelærer

Per Bergene Holm (f. 1964) er utdannet cand. teol. fra Menighetsfakultetet (1988). I tillegg har han hebraisk mellomfag, norsk grunnfag, historie grunnfag og pedagogisk seminar. I perioden 1988-1990 jobbet han som feltprest, og fra 1990-1992 var han ansatt som lektor ved Kvitsund Gymnas. Deretter ble han rektor ved Bibelskolen på Fossnes, da den ble opprettet i 1992. Per er gift med Marit og de har seks barn. De bor i Kvelde i Larvik kommune.

På bibelskolen underviser han i fagene Innføring i GTInnføring i NT,  Johannes åpenbaring, Troslære, Hebreerbrevet og Sang og musikk.