Kom til lyset

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. (Joh 3:20)

Lyset har en enorm makt. Og det avslører. Det himmelske lys som kommer fra Gud, er en enda større og avslørende makt enn det lys som vi normalt kjenner til. Og det er dette LYS vi alle har med å gjøre, enten vi vil eller ei.

Ovenstående bibelvers taler om dem som gjør det onde. De ønsker ikke å komme til det avslørende lyset, men ønsker heller at det forblir skjult, så ingen oppdager deres gjerninger. Det er uhyggelig hvor mange mennesker vi møter omtalt i massemediene, som ikke regner med at det en dag kommer en regnskapsdag hvor deres onde gjerninger, som en kort tid har vært skjult i denne verden, skal bli avslørt og åpenbart. Og dette er vi på vei imot!

For oss som kalles lysets barn, finnes det ikke noe mer ”naturlig” enn at vi beskjeftiges med det himmelse lys, som vi leser om i Guds Ord, Sannhetens Lys. Og gjør vi det oppdager vi raskt at vi er inne i et særdeles avslørende LYS, som i den grad avkler oss og viser oss vår sanne stilling overfor Gud, og kan gjøre oss så ulykkelige og nedbøyde, at vi ikke aner vår arme råd. Å bli klar over vår sanne stilling kan gjøre vondt. Det kan være en ytterst ubehagelig opplevelse. Og som et lysets barn vet vi jo at dagen nærmer seg – dagen da vi skal gjøre regnskap for våre mange onde gjerninger. Og hvem av oss kan da bestå overfor den levende Gud, når han kaster sitt avslørende lys inn over våre liv?

Nå talte vårt bibelvers om mennesker som ikke vil komme til lyset for å bli avslørt. La oss prøve å se på det i motsatt retning, og i stedet – komme til lyset ­– og bli avslørt. Gjør vi det, er er vi kommet inn på sannhetens grunn og møter ordet fra Joh. 3,21 som sier:

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. (Joh 3:21)

Og hva skjer da? Da skjer det som står omtalt i 1. Joh. 1,7:

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1Joh 1:7)

Å komme i den stilling overfor Gud hvor vi får del i hans Sønns blod, det er det samme som å få del i Jesu blods rensende kraft. En renselse for all synd, som gir adgang til Himmelens herlighet. Og alt dette er ikke noe som skjer ut av det blå, og som vi kun går rundt og innbiller oss. Nei, bak disse forunderlige ord står Guds egen Sønn, Jesus Kristus, som måtte lide en forferdelig død på Golgatas kors for våre synders skyld. Og det menneske som går til Jesus med sine synder og sine nederlag, dette menneske – vandrer i lyset – og får lov å oppleve en renselse, som gjør mennesket fri og ren.

Så vet vi også at de som handler etter det ovenstående, de tilhører en minoritet blant menneskene i dag. Det er en sørgelig kjensgjerning som vi må ta inn over oss, men som vi på ingen måte vil løpe ifra. For blir vi på Sannhetens grunn, sånn som vi møter den i Guds eget Ord, da befinner vi oss på en holdbar grunn som har perspektiv for evigheten. Å bevege seg bort fra Guds ords sannhet, er å bevege seg bort fra Gud og hans rike. Det eneste som kan redde oss fra Guds fryktelige vrede og dom på den store og alvorlige dag, det er allerede her i tiden å ta Guds ord på fullt alvor, også når det taler til oss om å komme til lyset og få gjerningene våre avlsørt, nettopp av Guds Ord.

Så la oss gå til lyset og bli avslørt – ta imot Jesus og bli frelst.

Skrevet av Asger Jensen, DK
Oversatt av Marie Louise Björn