Summen av Guds Ord er sannhet

Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset. (Salme 12:7)

Det er litt av en jammerdal vi lever i. Selv har vi synden i oss, ofte er den synlig og hørbar. Vi bor midt i blant ett folk med syndige lepper og med et syndig og urent hjerte (Jes 6:5).

Løgn taler de, hver med sin neste. Med falske lepper, med tvesinnet hjerte taler de. (Salme 12:31)

Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse! Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. Samme dag er det forbi med hans planer.» (Sal 146:3-4)

Det er også om denne formørkede verden det står: «Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» (Joh 1:5). Det er virkelig en ond verden vi lever i, og det står da også skrevet: «Men hele verden ligger i det onde.» (1.Joh 5:19).

Men jeg må spørre: Du har vel merket dette? Kjenner du og ser du ondskapen i verden? Ser du og kjenner du ondskapen i deg selv? Har du lagt merke til den? Eller finner du deg godt til rette her, med verdens skikker og vaner. Kanskje mener du også at dine synder ikke er noe verre en mange andres? Eller er det med nød og smerte du ser og erfarer synden og alt det onde i verden, og i deg selv?

Er du av denne verden, så opplever du ikke synden og alt det onde som noe smertefullt. Da er det bare spennende og noe som pirrer din nysgjerrighet. Du ser ikke eller uroes ikke over faren for at du skal komme bort fra Gud.

Men er du et Guds nådebarn, da er synden og alt det onde, i deg selv og overalt i verden, din store nød og smerte. Det er som en trussel som du føler er deg alt for overmektig. Du uroes og engstes over tanken på at livet med Gud skal kveles, og at du skal falle fra troen.

Dette er kjennetegn som du kan bruke for å avsløre ditt hjerteliv. La dette være en prøve for deg selv, og la deg føre til sannhets erkjennelse og et fornyet forhold til Jesus.

Men tilbake til bibelordet:

Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset.

Vi har intet mindre enn Herrens rene ord! Her skal du få hvile. Her er det sunn mat og næring for din sjel. Her skal du få slippe å være kritisk. Her er det eneste sanne fristed. Har du en rastløs og urolig sjel? Her er hvile for en rastløs og urolig sjel. Bibelens ord er Guds ord. Han som kan si et ord, ta vare på det, og la det få sin oppfyllelse 4000 år senere. Tror du han ser deg og din situasjon? Tror du ikke at du kan finne hvile hos ham, uansett hvordan det har gått deg i livet?

Det er ikke svar på alle dine spørsmål du trenger. Det du trenger er på nytt å falle til ro hos Jesus. La dine spørsmål og uløste gåter komme i bakgrunnen, og Herrens rene Ord i forgrunnen.

Vi tar også med dette fra salme 119:160:

Summen av Guds Ord er sannhet.

Summen får du når du legger sammen. Du må ikke rive ut ett vers å bygge en lære på det. Det var det satan gjorde når han fristet Jesus. Han brukte Guds ord, men han summerte ikke og tok ikke imot lærdom fra summen av Gud Ord. Jesu svar og seier over satan var grunnet på summen av flere ord i skriften. Derfor måtte den onde gi tapt. Slik skal du ved å legge sammen ordene, la Skriften kaste lys over seg selv, og på den måten la lyset skinne for deg. Du trenger ikke rense eller sortere ordet, det er allerede renset av Gud selv.

Så til slutt, Johannes 15:3

Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.

Her er det Jesu disipler som er rene. Hva kommer det av? Det kommer av at Jesu ord hadde fått rom og plass i deres hjerte. Disse ord er det som har ført denne renhet med seg, slik at de er blitt rene, som har hørt det og tatt i mot det! La ordets og evangeliets lys skinne for deg. Gud er frelsens Gud.

Skrevet av Thormod Fjell