Et glimt fra åpningshelgen

Lørdag 18. august 2018 begynte det nye skoleåret på Fossnes med det tradisjonelle kveldsmøtet hvor elevene blir presentert for forsamlingen. I år er det ni elever, hvorav noen er kjente fjes på Fossnes og andre er helt nye. Begge deler er vi svært glade for. I år representerer elevkullet Norge, Sverige, Filippinene og Vietnam.

Lars Fossdal talte under åpningsmøtet over lignelsen fra Matt. 21:28-32. Han sa at lignelsen handler om Gud og hvordan det er i hans rike – du er enten innenfor eller utenfor slik den ene sønnen er innenfor og den andre er utenfor. Loven har aldri vært en frelsesvei og evangeliet har alltid vært frelsende. Loven beskriver Gud og hvordan han er. Den setter også navn på synden, slik ser en at synden har makt i livet sitt og ens selvliv blir slått i hjel. Det er da evangeliet kommer inn og forkynner at Gud frelser av bare nåde. Til Jesus kan en komme for tusende gang.

Etter møtet samlet forsamlingen og elevene seg i matsalen på Ekely til enkel kveldsmat og kaffemat.

På søndag formiddag talte Martin Fjære. Han talte over Matt. 12:33-37, om en kristens frukt og om hvordan en kristen skal bruke sine ord. De skal ikke være til unyttig tale, men til det gode, til nytte.  Dermed var den offisielle åpningshelgen over og elevene gikk i gang med selve skoleåret på den påfølgende mandagen. Vi ber om at elevene på bibelskolen må få et rikt år som vil gi dem større innsikt i Ordet og føre dem stadig nærmere Jesus.

Skrevet av Kristine Aarsland