Salig er de som hungrer

Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. (Matt 5:6).

Når er det vi er sultne og tørste? Det er når kroppen vår har gått lenge uten å få den næring som  mat og drikke gir. Har vi gått sultne lenge nok går det ut over konsentrasjonen og etter hvert begynner tanke og sinn å kretse kun om dette ene, nemlig å bli mettet! Og du blir ikke rolig før du er blitt mettet.

Men hva vil det si å hungre og tørste etter rettferdigheten? Dette er en hunger og tørst som bare Guds barn kjenner til. Det er en hunger og tørst som skapes i et menneske som har vært noe under Guds veldige hånd, og fått kjenne sin synd som virkelig syndig og ond, Salme 32:4.

Ditt hjerte er så syndig at det er bare synd. Tankene er urene. Motivene er urene. Du ER uren, og eier ikke midler eller muligheter til å få det annerledes. Det er så fastlåst alt sammen. Og du er klar over at du står for Gud med dette. Han ser det alt sammen, og du innser at alle unnskyldninger og forklaringer er fullstendig overflødige. Å, for en uutholdelig smerte dette er! Hvor er det ikke underlig at det er Gud selv som gjør dette.

Men han gjør det i en helt spesiell hensikt. Han vil skape hunger og tørst etter det bare han kan gi! Og hva er dette som bare Gud kan gi? Det er mettelse for din sjel! Ikke en mettelse som verden eller synden kan gi. En gudsfornekter kan nok føle seg stolt og sterk en tid. Men hans sjel er ikke mettet og tilfreds, og kommer han ikke til Jesus, forblir hans sjel umettet og fortapt i evighet! Å, om du ville innse dette i nådetiden, du som holder Jesus ute fra ditt hjerte. Din sjel og din dypeste tanke blir ikke rolig før du er hos Jesus.

Merk altså dette: Det er Guds mål at han ved å skape hunger og tørst, skal få mette din sjel med syndenes forlatelse og evig liv, ja, med seg selv! I Johannes 6:33-35 står det:

For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brødet! Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.

Slik blir en sjel mettet med det gode allerede her i tiden. Men en fullkommen mettelse vil ikke en kristen oppleve før han er hjemme i himmelen. På hele jorden og i den gamle gudfiendtlige natur hos en kristen, råder fortsatt synden og urettferdigheten, og en kristen vil smertes og ynkes over dette så lenge jordelivet varer. Du er ikke i ditt rette element. Men hold ut! Hold deg til Jesus, klyng deg til ham!

På samme måte som legemlig føde må inntas daglig, må også din sjel daglig se hen til Jesus og bli mettet av ham. På denne veien, gjennom hunger og tørst etter rettferdigheten, og mettelsen hos Jesus, vil himmellengselen stadig vokse. Du løses fra jorden og knyttes til Jesus og himmelen. Hør så hva Jesus selv sier om et slikt menneske: Du ER salig, og du SKAL mettes.

Du føler smerte og trengsel, men du ER salig! Du som hungrer og tørster på denne jord, og lenges til din Jesus, du SKAL mettes! Dette har Jesus sagt, og det er evig gyldig. Ingen eller intet makter å gjøre dette ugyldig. Regn med dette i dag, og hver dag, helt til du er hjemme og ser ham som han er. Og salme 18:15 sier:

Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.

Skrevet av Thormod Fjell

Bilde: www.spiritual-health-source.com