Tenk om Bibelen har rett?

Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve.

Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden (1Mos 1:1).

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem (1:27).

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys  (Joh:3-4).

Tenk om det er sant?

Verden ble til ved Guds skapelse. Mennesket ble skapt til å leve i samfunn med ham – i hans lys. Men menneskeheten valgte å gå sin egen vei – i mørke.

Gud vil at mann og kvinne skal gifte seg og leve sammen i livslangt ekteskap. Guds ord sier:

La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet (Heb 13:4).

Selvbestemt abort er å ta liv. I Salmenes bok står det:

Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet (Sal 139:13-16).

Homofilt samliv er synd. Guds ord er klart i så måte:

Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en styggedom» (3Mos18:22).

Når mennesket likevel trosser Guds vilje, står det:

Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et ugudelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg (Rom 1:26-28)

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» (1Kor 6:9-10).

Hva om Bibelen taler sant?

Alle mennesker har behov for å stole på noe. De fleste har valgt å stole på seg selv. Men hva er mennesket å stole på når sykdom og store prøvelser kommer? Når hav og brenninger bruser, eller når jordskjelv og storm ryster oss, hva skal mennesket da sette sin lit til? En dag vil døden innhente deg, hvordan vil det gå deg da?
Tenk om Bibelen har rett?

Skrevet av Ingar Gangås