Det kommer en dommedag

Døperen Johannes sier i Matt.3,10: 

Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden.

Guds ord taler klart om at alle mennesker skal en dag stå til regnskap for Gud med sitt liv. Gud skal da gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Gud følger med oss og han ser hver lyst og tanke, hvert et ord som går ut av vår munn og alle våre gjerninger. Ja, han ser også når vi forsømmer å gjøre det gode. Alt blir skrevet ned i bøker i himmelen. Vi skal møte det igjen på dommedag, om vi ikke er blitt et godt tre.

Døperen Johannes sammenligner oss mennesker med trær. Trær som bærer god frukt, får omsorg og får stå videre. Mens trær med dårlig frukt skal bli hugget ned og kastet på ilden.

Nå hogger ikke Gud oss ned mens vi lever her på jord. Vi får stå, både gode og onde like til vår dødsdag. Vi har nådetid, sier Skriften. Gud tvinger ingen til himmelen. De som vil bære dårlig frukt, får gjøre det. Og dårlig frukt er i følge Bibelen mord, hor, utukt, tyveri, løgn, å ikke helligholde hviledagen, være ulydig mot foreldre og foresatte mm.. Alt som ikke er gjort i kjærlighet er ondt i Guds øyne, det er synd. Gud anser den som begjærer en kvinne i sitt hjerte – for å drive hor. Og den som sier «dumming» til sin neste, er i Guds øyne en morder. De som gjør slikt bærer dårlig frukt.

Øksen ligger allerede under roten av trærne. Det sier oss at dommedag snart kommer. Nå har det lydd lenge at denne dagen er nær. Det er sant. Tenk om det hadde stått i Bibelen at det er lenge til denne dagen kommer. Da hadde de fleste av oss levd i synden uten å tenke på at det kommer en regnskaps dag. Døperen Johannes sitt ord minner oss om at denne dagen er nær. Plutselig, som lynet skinner på himmelen kommer denne dagen. Da er nådetiden forbi. Gud skal bedømme hvert enkelt menneske sitt liv.

Spørsmålet er: Har du omvendte deg for å bli et godt tre? Har du lyktes? Gud krever fullkommenhet av deg. Det holder ikke at du gjør så godt du kan. Heller ikke hjelper det deg at også dine medmennesker bærer dårlig frukt. For alle med dårlig frukt skal kastes på ilden.

De fleste mennesker tar sjansen på at Gud ikke finnes, eller at han er god og snill, slik at en kommer inn like vel. Dette er det djevelen som innbiller deg. Han er en stor løgner. Du skal kastes i den evige ild. Det var nåde å få for deg også, men du ville ikke. På dommedag skal du få din rettferdige lønn av Gud, syndens lønn er døden.

Men noen er det som bærer god frukt. Jesus sier det. Hvem er det? Jo, det er syndere som prøvde å omvende seg, men som ikke maktet det. De kom i stor nød med sin synd og sitt syndige hjerte. Nøden deres åpnet hjertet for Jesus. De fikk høre om ham, om hans hellige liv – om han som klarte og leve et rent og godt liv, ja, et hellig liv. Og de fikk høre om hans død, den var for deres synder. Alt som gikk dem i mot, det tok Jesus på seg. Dette budskapet skapte tro i deres hjerter. De fikk tro at de var frelst. Jesus hadde frelst dem! Da ble de nye mennesker. Nå vil de leve for Gud av et fritt og villig hjerte. De tjener Gud ved å tjene sin neste. Guds gode og hellige vilje, slikt det er uttrykt i budene, er ikke lenger tunge å leve etter. De er rettesnoren for deres liv. De akter seg som døde for synden og levende for Gud i Jesus Kristus. Kristi kjærlighet til dem driver dem til å leve dette nye livet. Nå bærer de god frukt for Gud. Bare disse trærne blir stående den dag Gud skal bedømme hvert enkelt tre – om det er godt eller ondt.

Hvem av disse to er du lik? Hvilken frukt bærer du? God eller dårlig? Det er på frukten treet kjennes. Er du beredt til å møte Gud på dommedag?

Det er ennå nådetid! Vend om fra synden, begynn å vær god og gjør godt. Så skal du også få bruk for Herrens frelse i Jesus. Den vil omskape deg og drive deg til å bære god frukt.

Skrevet av Lars Fossdal