Men gå til brødrene mine

Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far,
min Gud og deres Gud. (Joh 20:17b)

Hvordan kan Gud i himmelen være vår Far? Joh 1:12-13 svarer: 

Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,men av Gud.

Gjennom troen på Jesus gir han deg rett til å bli et Guds barn! Og vers 13 sier at du blir født av Gud. Jesu navn er et frelsernavn. Tar du imot budskapet som kommer til deg gjennom ordet om Jesus, så tror du på Jesu navn. Og fra samme øyeblikk er du ett gjenfødt Guds barn! Slik forklarer Den Hellige Skrift dette. Det å bli barn av Gud, henger sammen med hvordan ditt forhold er til Jesus. Det er altså ikke snakk om fortjeneste, nei tvert om. Det er av nåde. Du får det du ikke har fortjent!

Tenk å være et Guds barn! Å høre til i Faderhuset hvor Gud i himmelen er Far. Hvor han har ansvar, oversikt og kontroll. Tenk bare på hvor mye hjemmet i grunnen betyr for et lite barn. Om det har mange ting for seg i livet, så forblir hjemmet selve utgangspunktet for alle ting. Slik er det også for et Guds barn. Alle ting får sitt utgangspunkt i det du har i Faderhuset. Og frelsernavnet Jesus er det viktigste. Det er det som er inngangen, og det er det samme frelsernavnet som gjør din adgang fri og din tillit trygg hele livet.

Min Gud og deres Gud.

Det som er ditt hjertes dypeste glede og styrke, det som du setter ditt håp til når alt svikter inne i deg og rundt deg, det er din gud. Det er det som angir retningen på ditt liv og er din lengsel i dypeste forstand. For Jesus var det hans Far som også var hans Gud. Han gjorde ingen ting uten at det var sin Guds vilje. Han traktet ikke etter egen ære, men hans hjerte og tanke var i alle ting rettet mot Gud.

Det er ikke overflødig at Jesus sier både Gud og Far i denne sammenhengen. Det uttrykker to ting som ikke kan løsrives fra hverandre. Tenk ikke at du er frelst og har Gud til Far, hvis du ikke også vil ha han som Gud i ditt liv! Du må heller ikke tro at du er en kristen og har Gud til Far, bare fordi du overfladisk sier at du tror på Gud! Nei, vil du være en sann kristen, må du gjøre som Jesus selv gjorde: Oppriktig og av hjertet påkalle Gud både som Far og Gud i ditt liv.

Trøstes ditt hjerte av budskapet om Jesus, han som har Frelsernavnet. Han som har tatt dommen og straffen for dine synder. Han som også løser deg fra synden som henger så fast ved deg. Frykt da ikke for å påkalle Gud i himmelen både som Gud og Far. Det er mye trøst og frimodighet å hente her. Og vit: Jesus skammer seg ikke over å kalle deg bror. Han har kjøpt deg til det med sitt blod, og du er hans lønn. Takk han for dette, idag!

Av Thormod Fjell