Jeg tror på Gud Fader

Slik bekjenner vi i vår hellige tro.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Men hvem er denne vår Far? Eller vi skal nå spørre: Hvordan er Faderen? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Hans hjertelag, hans innstilling til menneskene som han har skapt? Det er bare i Guds Ord vi kan lære han å kjenne, ikke i vår egen tanke eller fornuft. Det være langt ifra. I Joh.14:10 sier Jesus noe veldig viktig om hvordan vi lærer Faderen å kjenne:

Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.

Se hvordan Jesus karakteriserer forholdet mellom seg og sin Far. «Jeg er i Faderen, og Faderen i meg». Dette kan ikke gripes med forstanden, men bare med troen. Men vi må forstå at det er det inderligste forhold mellom Jesus og Faderen. Ja, vi lærer da også i vår tro, at det er bare èn Gud, ett vesen i Gud, men samtidig tre personer. Faderen, Sønnen og Ånden. Faderen er Gud, Sønnen er Gud og Ånden er Gud. Allikevel er det ikke tre guder, men èn!

Dette er da også skriftens klare vitnesbyrd. Legg nå merke til hva Jesus sier her. Det er Faderens vilje og råd som åpenbares gjennom Jesu person. Jesu ord er Faderens ord. Jesu gjerninger er Faderens vilje og gjerninger. Jesus har ingen egen oppgave eller agenda for sin egen del. Men alt Jesus sier og gjør er åpenbaring av Faderens vilje!

Jesu hjertelag og omsorg for synderen er Faderens hjertelag og omsorg. Jesu trøst til sine motløse venner er Faderens trøst. Jesu forbønn for alle de troende viser oss Faderens tanker og vilje for den enkelte. Det vitner om en Far som for oss, ikke har tanker til ulykke, men om framtid og håp (Jer 29:11) At vi må nå målet i det fullkomne Guds rike. Jesu hårde ord og dom overfor de som hykler i sitt gudsforhold åpenbarer for oss en Gud som ikke lar seg spotte. Det du sår det kommer du også til å høste.

Men Jesu død og oppstandelse åpenbarer for oss det største. For på denne måten er det Gud (Faderen) i dypeste forstand elsker verden. Ved å gi sin egen Sønn til soning for alle våre synder. Og legg merke til at Faderen har velbehag i sin Sønn (Matt. 3:17). Han er fullkomment tilfreds med sin Sønn! Det må du tenke på, du som har tatt din tilflukt til Kristus Jesus. Og Jesus spør deg idag: Tror du ikke dette? Gjør du det, er løftet ditt: Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jesaja 41:10.

O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye som faderomhu for meg bær.

Skrevet av Thormod Fjell