Du er fri!

«Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd…» (bibelillustrasjon: Jim Padgett)

…Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt og rett i dine øyne.  (Jer 40:4)

 

Det er Nebusaradan høvdingen over livvakten som sier dette til profeten Jeremia. Og det ble så godt for meg når jeg fikk se forbildet på Kristus i dette. Helt uten vår medvirkning brøt han syndens lenker på Golgata midterste kors. Han tok din og min straff, slått for våre misgjerningers skyld, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi legedom.

Så kaller han og sier, kom, kom til meg, kom alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Men han tvinger ingen, men sier: om du vill, så kom, akkurat som Nebusaradan sa til Jeremia. Ja ordet sier: «Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde for intet.» Åp 21.

Tenk hvilket gledens budskap til den fangne Jeremia. Du er fri! Ja til hver fattig synder: Jesus har kjøpt deg fri! Du får komme på hans ord og løfte, av bare nåde. Men vi har den forferdelige muligheten å si nei, å gå dit vi selv ønsker og finner for godt.

Vilken vei går du? Du kan velge din egen vei eller Guds vei. Du kan ikke ha båe verden og Guds rike. Du må velge. Og Jesus han kommer snart, derfor sier han i dag som ha gjorde til Judas: Det du gjør, gjør det snart!

I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne, nu kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne. Opp, opp til angers gråt og etter Jesus jag, men snart, det er mitt råd, nu heter det idag!

Treng i Guds armer inn og fatt din Jesu hjerte, det koste i ditt sinn hva enn det vil for smerte. Til kronen går man ei i sorgløs ro og mak; treng inn, nu er der vei, nu heter det idag!

Ennu er hjelp å få for angerfulle hjerter; ennu er Gud å nå,  og legedom for smerter; enn hører du hans ord og ser hans hjertelag; ennu er nåden stor nu heter det idag!

Som først ved moders barm tilfreds seg barnet giver, så i Guds nådes arm først hjertet stille bliver. Hvor er det godt hos Gud! Kom, hjerte, snart og tag mot nådens søte bud. Idag, idag, idag!

Skrevet av Marcus Söderberg