Har du dine synders forlatelse?

De bar en lam man til Jesus. Jesus hadde et herlig budskap til den syke på båren: «Vær frimodig, Sønn! Dine synder er deg forlatt.» (Matt 9:1-8).

Bedre budskap kan ikke noe menneske få, for når syndene er forlatt så er det jo ingenting, absolutt ingenting å frykte for. Når syndene er forlatt så er årsaken til alt ondt tatt bort fra oss.

Da er Guds vrede tatt bort, og han kan ikke straffe oss mer, for det er jo synden han er vred på, det er synden han straffer. Den rettferdige Gud kan ikke straffe den som ingen skyld har. Og når syndene er tatt bort så er også døden tatt bort, for syndens lønn er døden. Når syndene er tatt bort så er dommen tatt bort, da er helvete stengt, og vi kan verken fortapes eller dømmes.

Så glad den syke må ha vært når han gikk hjem til sitt hus. For vi får tenke at dette var det han lengtet mest etter, det var det som var hans hjertes bønn. Derfor begynner Jesus med å si akkurat dette.

Så kan vi vel si at har vi bare dette ord fra Jesus og denne visshet i vårt hjerte, så er det vel bare glede hos oss? Det er vel idel jubel blant oss, vi ser vel da aldri annet en glade ut? Det er vel aldri annet enn glade ord? Det må vel se ut som om det er fest hver dag hos oss?

Men vi vet at det ikke er slik. Det er så tragisk med oss at andre ting som til sammenligning betyr så lite mange ganger får skygge over dette.

Men så vil jeg spørre deg, om du som ikke vet at du har dine synders forlatelse hvordan du noen gang kan være glad? Om du ikke har den vissheten, da vet du jo ikke om du kommer til helvete eller til himmelen. Du må jo være den aller dummeste og sløveste av alle mennesker som ikke tenker lenger, enn at du kanskje i morgen gråter og skjærer tenner i fortapelsen. Eller så må du vel gå å grue deg og skjelve hvert øyeblikk på dagen, for du vet at du hvert øyeblikk kan dø, og du vet ikke hvor du havner. Men slik er det heller ikke, vet vi. For det er like tragisk at andre ting som til sammenligning betyr så lite kan oppta deg.

Har du dine synders forlatelse?

Den kan du bare få hos Jesus. Bare han har makt til å forlate synder. Han har betalt for all verdens synd når han hang på korset, forlatt av Gud fordi han hadde tatt all synd på seg. Og der roper han: «Fader forlat dem!» Forlat alle disse mange syndere. Jeg har tatt deres synd, jeg bærer deres straff. Da fikk han makt til å forlate synder på jorden.

Han kommer i dag i ord og sakramenter i sin forsamling på jorden. Vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Tror du det, så har du dine synders forlatelse. Da er du hellig og tilhører den hellige. Da er du Guds kjære barn.

Skrevet av Gunnar Nilsson