Ordet er rikt

Jeg hadde ønske om å lære Jesus bedre å kjenne og få mer innsikt i Guds ord. Så langt har det vært veldig positivt, og over de forventningene jeg hadde.

Jeg har funnet så mange rikdommer i Guds ord, som jeg før ikke visste om. Det er forunderlig hver dag å få sitte og lytte til utleggelsen av Guds ord, og få tid til å fordøye stoffet.

De ulike fagene overlapper hverandre, og bibelgruppa på mandagskveldene er veldig givende. Da studerer vi Kolosserbrevet og samtaler om innholdet. På forhånd har en av oss laget spørsmål til teksten som skal gjennomgås, og så belyser vi disse spørsmålene ut fra Ordet. Jeg vil virkelig anbefale andre å ta et år på Fossnes.

Jeg har også tenkt på hva en samtaler med andre om. Det er så lett at hjertet blir opptatt av de mange ting i denne verden, og at samtalen med andre bare blir om vær og vind, og ikke om det sentrale – om hva vi har i Kristus.

Annelie Lundmark,
elev ved Bibelskolen 2005/2006
(svarene er hentet ut fra et intervju tatt i 2006)