Utviklingslæren eller Gud

Er utviklingslæren til å stole på? Går det virkelig an å tro, at ut av en eksplosjon, et Big-bang for milliarder av år siden, kan det komme et flott skaperverk med mange planeter og solsystemer? Er det virkelig mulig at livet her på jorden har utviklet seg over milliarder av år, fra en celle til slik vi ser det i dag?

Hvordan kunne solen i vårt solsystem stoppe opp for å stå stille, mens mange planeter ble svivende rundt den i nøyaktige baner, år etter år? Er det virkelig mulig? I vårt solsystem sviver 10% av planetene motsatt vei av de andre. Hvordan kan det være mulig, når de kommer fra det samme smellet? Hvordan er det mulig at vår planet stoppet opp i en rett avstand til solen og fikk en rett helning? Hvorfor er det liv bare på jorden, mens alle de andre planetene er øde? Hva er det som styrer solsystemene og holder dem i deres baner over lang tid? Kan denne orden i himmelrommet og på jorden skje ved en tilfeldighet eksplosjon i himmelrommet?

I min tid på skolen kaltes himmelrommet for kosmos, som betyr velordnet –  harmoni. Kosmos vitner om en orden som ikke kan ha blitt til ved en ur-eksplosjon. All erfaring sier at ved en eksplosjon blir alt bare verre, det blir kaos.

Tenk på livet på jorden, bakteriene, insektene, blomstene, fuglene, fiskene, dyrene og menneskene. Er det virkelig mulig at alt dette kan ha kommet fra en celle som ble levende i en eksplosjon og som har utviklet seg over milliarder av år? Hadde denne cellen munn, mage og fordøyelse slik at den kunne ta i mot næring? Hvordan fikk den tak i næringen? Vi kjenner til næringskjeden, tar vi bort for eksempel insektene, får det store konsekvenser for eks. fuglene. Hvordan kunne denne cellen utvikle seg når næringskjeden ikke var der? Den kom jo senere ved en utvikling over milliarder av år. Kunne cellen leve uten næringskjeden i kanskje millioner av år?

Underlig er det også, at dersom det har skjedd en ur-eksplosjon, så har den skjedd bare en gang i løpet av alle disse milliarder av år – som vitenskapsmennene taler om. Hvorfor har det ikke skjedd flere, ganger dersom det er mulig? Og hva med tiden før eksplosjonen? Hvorfor skjedde ikke noe da?

Jeg har et lommeur etter farfar som jeg ikke vet hvor gammelt det er. Om jeg sa at det var blitt til ved en eksplosjon og at de forskjellige delene i den, hadde tilpasset seg hverandre over lenger tid og funnet sin plass, ville alle ledd av meg og sagt at jeg var dum. Vi skjønner alle at en klokke ikke kan bli til ved en eksplosjon og en utvikling. Nei, men når det er utenkelig og umulig at en død liten ting som ei klokke ikke kan bli til ved en eksplosjon, hvor mye mer umulig må det da ikke være at hele skaperverket, jorden og hele universet, er blitt til ved en eksplosjon og en utvikling?

Bibelen sier at det er dåren som sier at det er ingen Gud. Som klokka sier oss at det er noen som har laget den – og at disse har stor kunnskap, sier også dette enorme og flotte skaperverket oss at det er en Gud som står bak dette. Bibelen sier at skaperverket viser oss Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans  guddommelighet (Rom 1:19-20). Og den sier:

«Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds Ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige (Heb 11:3).»

Ved kjøp av en klokke følger det med en bruksanvisning. Det gjør det også ved skaperverket. Den finner vi i Bibelen. Der får vi høre om hvordan Gud skapte himmel og jord. Hva som er hans plan med det. Ja, vi får høre hvordan Gud er og alt det vi trenger å vite for å komme til hans himmel.

Kong Salomo skrev:

«Slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt (Forkynneren 12:13-14).»

Gud vredes på all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten ned i urettferdighet (Rom 1:18).

Derfor vend om fra dine synder, søk Herren og bøy deg for hans Ord mens det fremdeles er mulighet for deg å bli frelst fra dine synder! I Joh 1:12 heter det:

«Men alle dem som tok i mot han, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.»

Hans navn (Jesus) betyr «Herren er frelse.»

Skrevet av Lars Fossdal