Nytt fra Fossnes

Mary Ann Mercado fikk ikke fornyet sin oppholdstillatelse og måtte på forsommeren reise tilbake til Filippinene. Hun har vært en trofast og oppofrende husmor på Fossnes i mer enn seks år, og vi kommer til å savne henne! Vi er meget takknemlig for innsatsen hun har gjort for alle elever, beboere, gjester og ansatte mv i sin tid på Fossnes!

Nye husmødre er Lydia Kero og Ina Svenfelt, som begge var elever i fjor. Vi er veldig glade for at de på kort varsel tok på seg oppgaven etter Mary Ann, og de fyller den meget godt!

Jan Eirik Berre som har vært vaktmester på deltid det siste året, forlater oss nå i midten av september. Vi vil takke for innsatsen og ønske til lykke med giftermål og stiftelse av hjem i Umeå-traktene!

På den praktiske siden er André fortsatt vaktmester i 40%, men det er nok behov for å øke stillingen eller få inn en person til i en liten stilling. Kjetil Bregård tar seg av diverse praktiske oppgaver, til hjelp både for husmødrene og vaktmester. Det samme gjelder Ole Henrik Børresen, som hjelper til med både gressklipping og flisfyring.

I løpet av sommeren har det som alltid vært en betydelig dugnadsinnsats, både på leirer og sommersamling, og det er også montert solcelleanlegg på begge de store byggene. Vi håper det vil bidra til å redusere strømkostnadene i årene som kommer. Hjertelig takk til alle som bidrar med praktisk hjelp!

Rami Seppälä har fått økt stilling denne høsten og er en sentral person når det gjelder å holde oversikt over alle oppgaver av mer administrativ art, og fører også regnskapet for NLL.

Sigbjørn Agnalt sluttet som lærer på Bibelskolen for et par år siden, men han har fortsatt som vikarlærer og undervist i sjelesorg. Fra og med i høst er det imidlertid slutt for godt. Vi vil takke for lærergjerningen og det han har betydd både for elever og beboere på Fossnes!

Martin Fjære, Lars Fredrik Ellingsen og John Peder Samdal er fortsatt lærere på Bibelskolen, og Marcus Eugene Popkema har gymnastikkundervisningen. Undertegnede er fortsatt rektor og underviser også en del.

7 elever startet skolen denne høsten, og det har kommet en til i løpet av de første ukene, samtidig som en av de opprinnelige måtte slutte. Det betyr at vi er syv elever når dette skrives. Fem av elevene er norske, en er svensk og en er fra Filippinene. Det er fem gutter og to jenter. Vi har også en søker fra India, men han har enda ikke fått studentvisum.

Internatet på Fossnes er så godt som fullt. Flere tidligere elever har blitt boende og studerer eller arbeider i området, og det er også en del andre studenter og arbeidere som bor her.

 

Skrevet av rektor Per Bergene Holm