Hilsen til Guds folk

«Dere som er unnkommet fra sverdet: dra bort, stans ikke! Kom Herren i hu fra det fjerne land og minnes Jerusalem!» (Jer 51:50)

På tross av at dette verset står midt i en domsprofeti over Babel, rettes budskapet først og fremst til Guds eiendomsfolk, som var i fangenskap i Babel. Men bibelverset er samtidig en viktig påminnelse for troens folk i dag. Guds barn er i et fremmed land så lenge vi er her i verden. Alle som lever troens skjulte liv med Kristus i Gud (Kol 3), hører himmelen til. Ja, Skriften sier at «vi har vårt hjemland i himmelen» (Fil 3:20), selv om vi fortsatt lever her på jorda. De som av nåde har fått fred med Gud og er unnkommet fra Herrens vredes sverd, behøver Herrens oppfordring:

«Dere som er unnkommet fra sverdet: dra bort, stans ikke!»

Det samme rådet som Lot fikk i Sodoma, gjelder i åndelig forstand enhver kristen:

«Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake og stans ikke …» (1 Mos 19:17).

La ikke synden og verden fange deg igjen om du har blitt et Guds barn! Det er farlig å kaste lengselsfulle blikk tilbake til verden. Jesus minner oss om Lots hustru, som så seg tilbake og ble til en saltstøtte:

«Kom Lots hustru i hu!» (Luk 17:32)

Djevelens snarer er så lumske og svært nær oss – det er bare noen tastetrykk unna på mobilen eller PC-en.

Herrens oppfordring om å fly – «dra bort, stans ikke!» – fra djevelens fristelser, har vært aktuell for Guds folk til alle tider. I 1798 skrev Lars Linderot:

«Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for den tro,
hvorav vår salighet henger.
»

Guds barn skal ikke bare akte seg for å fly fra alt ondt og skadelig som djevelen og verden lokker med – fremfor alt må Guds barn ha sitt feste i Herren Jesus Kristus. De gammeltestamentlige ordene er veldig aktuelle i denne sammenhengen:

«Kom Herren i hu fra det fjerne land.» (Jer 51:50)

Her i verden er Guds barn gjester og utlendinger. De hører ikke hjemme her, de er bare på gjennomreise. De er i ”fjerne land». Guds folk hører himmelen til. Derfor trenger vi å be om nåde, slik at ikke noe i denne verden får makt over oss gjennom vårt tanke- og hjerteliv.

Glem ikke Herren Jesus, din Frelser! Vi er alle åndelig glemske. Kanskje er det derfor vi også konkret trenger å sette opp ”huskelapper” på f eks kjøleskapsdøra, skrivebordet eller ved PC-en. Den onde lurer oss lett til å tro at alt annet er viktigere enn å minnes.

På huskelappen kan du skrive:

«Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde.» 2Tim 2:8

Apostelen sier:

«med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.» (Heb 12:2a)

Jesus er synderes eneste redning, vårt eneste håp. Det er bare den som lever i troens samfunn med Frelseren, som med tillit og glede kan se framover, oppover og hjemover. På veien til vårt rette hjemland trenger vi også formaningen:

«Minnes Jerusalem!» (Jer 51:50).

Dette er en påminnelse om å ikke glemme målet: det himmelske Jerusalem. Der skal Guds folk ha sitt hjerte. La oss gjøre som Daniel, da han var i fremmed land. I øverste etasje på huset sitt, hadde han et lønnkammer. Dit gikk han tre ganger om dagen. Han åpnet vinduet med retning mot Jerusalem og ba. Jerusalem var i hans hjerte hele tiden. Vi trenger i bønn og over en åpen Bibel puste inn den himmelske luften, for å utholde det verdslige miljøet vi utsettes for – med all dens påvirkning og fristelser.

Vi skal ikke glemme eller forsømme våre jordiske oppgaver, men det gjelder å få et rett perspektiv på alt. Jesus har sagt:

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matt 6:33)

Skrevet av Göran Holmgren