Juleandakt

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Vi feirer jul denne måneden – at Jesus ble født i Betlehem. Det er så forunderlig stort at vi ikke kan fatte det. Det …

Juleandakt Les mer »

Trengselens herlighet

… Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Rom 5, 2 – 4. Som rettferdiggjort av tro, og med fred med Gud, roser vi oss …

Trengselens herlighet Les mer »

Stå stille, sol

I Josva 10 leser vi at Israel var i krig. Josva forstod at dagen ble for kort til å vinne seier over fienden. Da ropte han: «Stå stille, sol, i Gibeon, du måne, i Ajalons dal.» Underet skjedde, solen stod stille og drøyde nesten en hel dag før den gikk ned. Det ble en lang …

Stå stille, sol Les mer »

2Kor 5:14-21

Når Skriften taler om Guds frelsesvilje og frelsesgjerning, står det igjen og igjen: Alle. Verden. Gud vil at alle skal bli frelst (1Tim 2:4). Så har Gud elsket verden (Joh 3:16). Se der Guds lam som bærer verdens synd (Joh 1:29).

Nytt fra Fossnes

Mary Ann Mercado fikk ikke fornyet sin oppholdstillatelse og måtte på forsommeren reise tilbake til Filippinene. Hun har vært en trofast og oppofrende husmor på Fossnes i mer enn seks år, og vi kommer til å savne henne! Vi er meget takknemlig for innsatsen hun har gjort for alle elever, beboere, gjester og ansatte mv …

Nytt fra Fossnes Les mer »

Høstens elever 2023

Fra venstre: Henrik Alm, Martin Hansen, Indianna Fjell, Jazzle Jordan, Isak Gabrielsen, Lukas Kero og Per Bjørnar Ellinggard.

Det som ingen ting er

Det dåraktige i verda, det valde Gud seg ut for å gjera dei vise til skammar. Og det som er veikt i verda, det valde Gud seg ut for å gjera det sterke til skammar. Det som er lågt i verda, det som er vanvørdt, det valde Gud seg ut, det som ingen ting er, …

Det som ingen ting er Les mer »

Referat fra åpningshelgen 19-20. august 2023

Lørdag 19. august var det åpningshelg for de nye elevene på Bibelskolen på Fossnes. Noen av elevene hadde allerede ankommet dagene før, men det var først på lørdagen at vi alle var samlet. Ved kaffematen hadde vi en introduksjonsrunde, hvor lærere, ansatte, studenter, internatbeboere, og de nye elevene fikk introdusere seg.