Et sterkt tårn mot fienden

«Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjerte mister sin kraft. Før meg opp på en klippe som er for høy for meg. For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn mot fienden. La meg bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.»Sal 61:3-5

Jeg vet ikke om du har hatt det slik som salmisten her, at du må rope likesom fra jordens ende mens ditt hjerte vansmekter? Du som har erfaring med dette, du vet at da hadde du det ikke godt. Du så deg selv i Ordets og Åndens lys som fortapt.

Guds lov var deg for høy, ditt kjød var så helt igjennom ondt. Det smertet deg at du ikke maktet å gjøre etter Guds lov, ja at du ikke engang ville vandre etter den. Du så deg veid på en vektskål og funnet for lett. Ja du sto foran en klippe som var deg for høy og du kunne ikke med alle dine krefter forandre på din stilling og du måtte rope: Ve meg, jeg er fortapt!

Men så fikk Ordet om Jesus skinne inn i ditt mørke, og du fikk tro deg frelst så elendig og død du var. Jesus ble din eneste tilflukt i nøden. Du så at med din egen rettferdighet, den som kommer av loven, kommer du stadig til kort. Men du så også at Jesu rettferdighet er nok, og den er også din rettferdighet!

Ja, da forsto du ordet «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» (Mark 2:17). Og så takket du Jesus, den store sjelelegen, at han var komme for å kalle deg arme syndere!

Så ble Jesus dit sterke tårn! Og din bønn ble: La meg bo hos deg, i all evighet, la meg finne ly i dine vingers skjul! For slik er det redde hjerte som funnet hvile hos Gud. De vil ikke være noe annet sted en tett hos Ham. For hos Jesus der er så godt, der får jeg motta nådens bud tross synd og nederlag. Hver dag, ja i all evighet! For en salig hvile!

«Men, slangen.» begynner 1 Mos 3:1 etter at det stått at alt var såre godt. Ja det finns en fiende som går rundt som en brølende løve og søker hvem han skal oppsluke. Djevelen og hans allierte, det onde hjerte, vil få deg vekk fra nåden, fra blodet, fra Jesus!

Hva skal vi så gjøre for å bli stående og ikke ende som løvemat? Jo gjør som salmisten – rop til Ham! Ta din tilflukt til Jesus! Lev ham nær i Ordet, i bønnen, i nattverden. Ja lev hver dag slik i Ordet at du ikke kan klare deg uten Jesus og hans velsignende blod!

La Ånden overbevise deg om synd og nåde, så du flyr til Ham og finner ly i hans vingers skjul!

Skrevet av