Gi oss av deres olje

Vi hører i Matt 25 om de ti jomfruene at de våknet opp midt på natten da det lød et rop: ”Se brudgommen kommer! Gå ham i møte!” Dette rop er antakelig det samme som Guds basun eller den siste basun som vi hører om andre steder i Det nye testamente. Dette rop eller basunstøt er en hendelse som skal ramme jorden og gjøre det klart for Guds menighet: Nå kommer Jesus!

Dette virker så kraftig at både de kloke og ukloke våknet opp av søvnen, for alle hadde sovnet. Men fem av dem våknet opp i erkjennelse av at de ikke lenger hadde noe liv i Gud.

Det er alvorlig å tenke på hva de fikk høre av Jesus: ”Jeg kjenner dere ikke.” Hva var det som hadde gått galt? Det var flere ting. Jeg vil nå rette vår oppmerksomhet mot en av disse ting.

Da de forstår hva som er i ferd med å skje sier de fem dårlige jomfruene:

Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner.

Når de fem dårlige jomfruene svarer «gi oss av deres olje», er det et uttrykk for at de trodde det var mulig å leve på de fem klokes kristendom. De trodde at de ved å menge seg med og leve som andre kristne, selv var kristne og hadde del i det åndelige livet. Men det går ikke an.

Her må vi minne hverandre om en viktig sannhet i Bibelen, nemlig hvordan et menneske kommer inn i Guds rike. Man kommer ikke inn i Guds rike i flokk. Man glir heller ikke ubemerket inn i Guds rike sammen med andre kristne. Hver enkelt må bli født på ny ved Den Hellige Ånd. Slik er det også med et barn som fødes til verden, hvert enkelt barn må fødes.

Og akkurat slik er det også i Guds rike. Hver enkelt av oss må bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Jesus forklarer for Nikodemus (Joh 3) at denne fødsel skjer når et menneske hører og tar imot sannheten og tror på ham som ble opphøyet på et kors for våre synder. Du blir født på ny og blir et Guds barn ved en sann omvendelse fra dine synder, og ved at du personlig tilegner deg budskapet om syndenes forlatelse, ved at du får tro og se at Jesus døde for dine synder. Han har sonet for alle dine synder og åpnet Guds hjerte for deg.

Livet med Gud er derfor et dypt personlig liv. Det er et personlig forhold mellom deg og din frelser Jesus Kristus. Det er et personlig forhold hvor du kan si: Jeg er hans og han er min (Høys 6:3).

Du som ikke kjenner til et slikt personlig liv med Jesus, du må omvende deg og bli født på ny. Gjør det i dag så du ikke får høre disse ordene av Jesu munn på dommens dag: Jeg kjenner deg ikke.

Skrevet av Konrad Fjell