Lever du i døden?

Adams fall fikk store følger for menneskeslekten.

Gud hadde sagt at dersom han tok av frukten til kunnskapens tre, skulle han dø. Adam døde, han ble skilt fra Gud og jaget ut av Edens hage. Fallet gjorde noe med Adam. Han var skapt til å være et godt, sant og rettferdig menneske og til å være trofast mot Gud i alle ting. Han levde livet. Men etter fallet ble han uredelig og uforstandig i sin ferd. Da samvittigheten anklaget ham, bandt han fikenblad opp om seg for å dekke sin skam for seg selv og for Gud. Da Gud kom i hagen skjulte han seg for ham. Gud var blitt en trussel og en fremmed for ham. Adam skjønte ikke rekkevidden av det han hadde gjort og situasjonen han var kommet opp i. Han hadde øyne, ører og hjerte, men var likevel ikke i stand til å se sin sanne stilling. Han var død for Gud uten å vite det. Han var fortapt.

Guds Ord sier oss at ved Adams fall ble vi alle syndere. Det finnes ikke et eneste menneske som er rettferdig, ikke et menneske som er forstandig, ikke en av oss søker Gud. Ingen av oss gjør godt, ormegift er på vår tunge osv. (Rom 3:10-18).

Lever du i en tilstand der du ikke ser din sanne stilling? Dine synder plager deg ikke, du er ikke redd for å synde mot Gud, ikke frykter du for dommen Gud en gang skal avsi over deg og ditt liv, og ikke frykter du for å gå evig fortapt. Ja, da er du i sannhet død i dine synder og overtredelser. Blir du ikke frelst, ender du i den evige fortapelse, hvor de gråter og skjærer tenner i pine og fortvilelse over sin dårskap.

Gud kom til Adam etter hans fall. Han ville frelse ham fra synden og fra døden. Syndefallet åpenbarer at Gud frelser den som kommer til sannhets erkjennelse, – de som erkjenner og bekjenner sine synder, og tror på Jesus. Gud kommer til deg også. Da har du mulighet til å få din sak i orden med ham. Han vil overbevise deg om din synd og ondskap, at du er død synder og overtredelser. Og han vil kle deg i Jesu rettferdighetsdrakt, slik han kledde Adam i en kjortel på syndefallets dag.

Gud fikk stanset Adam. Han ble ved troen på Jesus frelst fra sin skyld, løst fra dødens makt og kledd i Jesu sin rettferdighet. Det er frelse for deg også, samme hvor stor synder du enn måtte være. Gud vil heller at du skal bli frelst, enn at du skal bli evig fordømt.

Lever du uten Gud, da lever du i døden og går evig fortapt. Gud kaller deg til omvendelse og frelse.

Bekjenn din synd for ham og ta imot hans frelse av nåde i Jesus. Da lever du for Gud og får del i det livet som aldri kan dø, men som ender i himmelen.

Hva velger du: Døden eller livet?