Et møte med en hellig Gud

Da jeg kom til bibelskolen var det i forventning om å få et år med åndelig påfyll. Jeg så frem til å være sammen med venner og til å få et friår fra skole og utdanning.

Utover høsten ble ikke alle ting slik som jeg hadde forestilt meg. Gjennom undervisningen og egen lesning kom jeg inn i Guds skole. Jeg ble stadig mint på at Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd. Dette var gammel barnelærdom, men ved en slik stadig påminnelse, fikk jeg igjen behov for nåden i Jesu blod – det blod som renser oss fra all synd! Jeg fikk erfare at «Herren døder og gjør levende».

Et år på bibelskole vil man aldri angre på, såfremt tiden brukes rett. Å bli kjent med nye mennesker er en fin ting – man skaffer seg venner for livet. Sosialt samvær skaper også trivsel. Men det er lett å glemme at man går på en bibelskole, at det er Guds ord man er kommet for å høre. «Maria-plassen» må ikke forsømmes. Hun valgte den gode del – sittende ved Jesu føtter. Gjennom bibelskoleåret har man rikelig av tid til Bibel og bønn, og man vil kanskje aldri få en bedre anledning til å fordype seg i Guds ord. 

Den rikdom er stor: Ha Jesus til bror og eiga Guds levande ord.

Kristian Gangaas fra Mosvik i Nord-Trøndelag, elev 2010/11