Plantet ved rennende bekker

Han er lik et tre, plantet ved rennende bekker. (Sal 1,3)

Slik har jeg følt det gjennom dette skoleåret på bibelskolen. Jeg har fått sitte og høre Guds Ord dag etter dag. Som et tre trenger rennende vann for å overleve, slik trenger også det sjelelige liv Guds Ord for ikke å dø ut.

Da jeg begynte på Bibelskolen på Fossnes ønsket jeg å legge av min synd slik at jeg kunne føle meg som en kristen og ha et rett forhold til Gud. I flere år hadde jeg følt at det ikke var noen forbedring i mitt kristenliv, og jeg ville så gjerne være verdig til å kalle meg en kristen. Jeg ønsket å slutte med synden, slik at jeg kunne se på meg selv at jeg var en kristen.

Men gjennom året fikk Gud atter bøye meg, som i de foregående år med å vise meg min synd og skam. Jeg fikk igjen se at jeg ikke var verdig til den frelse Jesus har ordnet for alle mennesker. Men gjennom undervisningen fikk jeg se at Jesu frelse ikke er for de friske, men for de som har ondt, og Jesus ikke er kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere (Mark 2,17).

På bibelskolen har jeg fått være i et godt miljø med gode venner. På ungdomsforening, møter og leirer har vi også fått treffe andre kristne ungdommer utover elevene på bibelskolen.

Året på bibelskolen er et år jeg vil se tilbake på med stor takknemlighet til medelever og lærere, men ikke minst Gud som har fått åpenbare sitt Ord til meg gjennom sang, undervisning og møter.

Olav Fossdal fra Fossdal i Vest-Agder, elev 2010/11