En stor takk til Gud

Det är med ett stort tack till Gud som jag kan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolen på Fossnes 2010-11. Bibelskoleåret var först och främst präglat av god och på många sätt berikande undervisning. Ett exempel på detta, något som fått betyda mycket för mig är att gå djupare in i GT och se att Gamla Testamentet handlar om Kristus. Hela GT är fullt av förebilder till Kristus och hans gärning för oss. GT får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, det ser vi ju också klart och tydligt när Nya Testamentet så klart pekar tillbaka på händelser från GT.

Jag tänker speciellt på Jesus som vår överstepräst som Hebreerbrevet så klart förkunnat oss. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det är i kraft av detta blod, inte i vårt eget sträv eller av egen förtjänst, som vi får gå fram till nådens tron med frimodighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Johannes säger det så fint:

Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.

Ett år på bibelskola har också gett mig möjlighet att lära känna många nya människor, bröder och systrar i tron. Det är en stor välsignelse från Herren att få ha vänner med ett gemensamt mål på vandringen, himmelens salighet. Under året tillsammans på bibelskolen fick vi dela mycket med varandra, av olika slag. När man bor så nära varandra och dagligen umgås och samtalar med varandra blir det som Paulus beskriver i 1Kor 12,26 ofta ganska påtagligt.

Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.

Det är några ord som ofta blivit sagt som bitit sig fast och som får vara till glädje även i livet vidare, i vardagen utanför Fossnes. Jesus har vei der ingen veier er. När allt verkar stängt och mörkt för mig så har Jesus en väg. Jag förstår den sällan, men han håller alltid sitt vakande öga över mig, han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand. Han skall aldrig aldrig lämna mig eller överge mig, därför behöver jag heller aldrig vara rädd eller bekymrad. Jesus har ju lovat att sörja för mig i allt!

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. (Ps 119,160).

Cornelia Larsson fra Silverdalen i Sverige, elev 2010/11